Kuzu Başlangıç
CİNBAŞ
Ambalaj
Fiziksel Şekli

Bu yem kuzuların 2 – 8 hafta sonuna kadarki beslenmelerinde kullanılır. 
 

KULLANIM ŞEKLİ

-Kuzulara 15. günden itibaren CİNBAŞ KUZU BAŞLAN GIÇ YEM’ine başlanmalıdır.

-Kuzular yavaş yavaş alıştırılır. Günlük verilecek yem 2 – 3 defada verilmeli.

-Su serbest olarak verilmeli.

FAYDALARI

-İşkembenin gelişimine uyarıcı etkisi vardır. Sağlıklı hızlı geli- şim sağlar ve sütten kesimi kolaylaştırır.
-Ayrıca vitamin mineral takviyesine gerek yoktur. -Kuzularda kanlı ishali önlemek amaçlı, geniş tabanlı ağıl ve zemin bir miktar yerden yüksek ağaçtan yapılmış ızgara şeklinde olmalıdır.