Sığır Besi
YÜREKLİ
18.PR
Ambalaj
Fiziksel Şekli

%18 Ham protein, 2600 kcal metabolik enerji içeren bu ürün, besi başlangıcından besinin son 2 ayına kadar kullanı- labilecek besi yemidir. 

KULLANIM ŞEKLİ

-Besideki dana veya tosunlara LEBLEBİ BESİN YEMİ yedirilmişse 8 – 10 günlük alıştırma devresinden sonra YÜREKLİ BESİN YEM’ine geçilir.
-Dana ve tosunlar yeni besiye alınıyorsa 1 hafta alıştırılarak verilmeli.

-Ezme yapılmış tahıl ürünleri ile karma yapılabilir. -Tüm besi boyunca kullanılabilir.
-Su serbest olarak verilmeli.

FAYDALARI

-Danaların hızlı büyümesi ve hızlı canlı ağırlık artışı için özel olarak hazırlanmıştır.
-Kaba yemin kaliteli olmadığı bölgeler için çok uygun besi yemidir.

-Besi bitirme yemine geçişi kolaylaştırır.
-Enerji – protein, vitamin – mineral dengesi mükemmeldir. -Ayrıca vitamin takviyesine gerek yoktur.
-Kaliteli ve lezzetli hammaddelerden üretilmiştir. 


BESİDE YAPILAN HATALAR

-Çok ufak doğranmış kaba yem verilmesi.
-Fabrika yemine ilavelerin yapılması.
-Yemin aşırı ıslatılması.
-Daha yüksek ağırlık elde etmek için uzun süre besi

yapılması.
-Soğuk havada hayvanın üşüdüğünün düşünülmesi. -Kapalı ve bağlı sistemde besinin daha iyi olduğu

nun düşünülmesi.
-Besi hayvanları kastre (kısırlaştırma) edilmesi.

ÖĞÜNLÜ SULAMANIN ZARARLARI

-İşkembede 24 saat sürmesi gereken sindirim faaliyetinde kesintiler oluşur.

-Yemden yararlanma ve canlı ağırlık artışı azalır. -Yem tüketimi azalır.