Sığır Besi Bitirme
SONA
Ambalaj
Fiziksel Şekli

%14 Ham protein, 2700 kcal metabolik enerji içeren bu ürün, besinin son döneminde kullanılabilecek mükemmel besi yemidir. 
 

KULLANIM ŞEKLİ

-Besi kısa süreli yapılacaksa besi başlangıcından itiba ren SONA BESİ BİTİRME YEMİ verilmelidir.

-Yüksek metabolik enerjiye sahip besi bitimine 2 – 2,5 ay kala

başlamak ve önceki kullanılan yemle 1 hafta karıştı

rılarak geçiş kolaylaştırılmalı.
-Besiye SONA BESİ BİTİRME YEM’i ile başlanacak ise

1 hafta gün alıştırılarak verilmelidir.
-Kırılmış veya ezilmiş herhangi bir tahıl ürünü eklemeye

gerek yoktur.
-Kaliteli kaba yemle yüksek canlı ağırlık kazancı sağlar. -Su serbest olarak verilmeli.

FAYDALARI

-Hızlı canlı ağırlık artışı sağlar.
-Ette mozaikleşmeyi sağlayarak et kalitesini artırır. -Besi sonuna doğru artan enerji ihtiyacını karşılar. -Karkas kalitesini ve randımanı arttırıcı özelliktedir. -Ayrıca katkı maddelerine gerek yoktur. 

 

SATIN ALINAN VE İŞLETMEYE GETİRİLEN HAYVANLARIN BESİYE HAZIRLANMASI

-İşletmeye yeni gelen hayvanlar diğer hayvanlardan ayrı bir yere konulmalıdır. Bölme temiz ve dezenfek- te edilmiş olmalıdır.
-Gelen hayvanlar canlı ağırlık, boynuzluluk ve daha önceki yetiştirme koşulları gibi faktörler dikkate alı
- narak gruplandırılır.

-Hayvanlar işletmeye ilk geldiklerinde, iç ve dış para-zit mücadelesi yapılmalıdır.
-Koruyucu aşılar yapılmalıdır.
-İşletmeye yeni gelen hayvanlara birkaç saat din
lendikten sonra temiz su verilmelidir.
-İşletmeye yeni gelmiş hayvanlar için otomatik suluklar hayvanların alışma zorluğu nedeniyle tercih edilmemelidir.
-İşletmeye yeni gelmiş hayvanların yemliklerinde 1. gün sınırlı miktarda kuru ot bulundurulmalıdır. Kuru ot ile 1 kg’a kadar kesif yem de konabilir.

-Besi yemine adaptasyon, kaba/kesif yem oranı değiştirilerek yapılır.