Sığır Süt Yemi
HAMARAT
21.PR
Ambalaj
Fiziksel Şekli

% 21 Ham Protein 2800 kcal metabolik enerji içeren bu ürün kültür ırkı süt sığırlarından üreticilerin daha fazla ka- zanmasını sağlayan bir yemdir. 

KULLANIM ŞEKLİ

-HAMARAT SÜT YEM’i ilk defa veriliyor ise 12 gün alıştırı- larak

verilebilir.
-Doğum sonrası problem yaşamamak için doğumdan 15

gün önce - HAMARAT SÜT YEM’ine başlanmalıdır.
-Süt verimi yüksek sığırlarına verilmelidir.
-Sağm döneminde
HAMARAT SÜT YEM’i verilecekse ge- çiş alıştırılarak yapılmalıdır.
-Su serbest olarak verilmelidir.

FAYDALARI

-By pass protein ve enerjice zengindir.
-Yüksek kaliteli kaba yemlerle süt veriminde artış sağlar. -Vücut kondisyonunu düşürmeden süt verimini artırır. -Yüksek döl verimini sağlar.
-Doğumdan sonra oluşacak kist, sonun düşmemesi,keto

zis süt humması gibi problemleri azaltır.

Bilimsel araştırmalar hayvanlara verilen yemlerin kaç çeşit olursa olsun çeşitlerin tek tek verilmesi yerine karıştırıla- rak verilmesinin faydalı olduğunu kanıtlamıştır. Bu karışıma TMR uygulaması denir. 
 

KETOZİS NEDİR?

-Süt ineklerinin enerji gereksinimlerinin karşılanma sının sorun olduğu laktasyonun başlangıcında sıklıkla görülen metabolik bir problemdir.

-Diğer metabolik problemlerle (sonun atılamaması, metritis, abomasum kayması) birlikte gözlenebilir.

-En sık görüldüğü dönem doğum sonrası ilk 3 haftadır. -Yem tüketiminin düşmesine neden olan diğer sebep

lerlede ortaya çıkabilir.
-Temel olarak beslenmede yüksek protein ve yetersiz

enerji takviyesi.

KETOZİS BELİRTİLERİ

-İştahsızlık ve canlı ağırlık kaybı,
-Rumen hareketlerinde düşme ve kabızlık, -Hayvanlar zayıf ve kötü görünüşlüdürler,
-Süt verimleri düşer,
-Hareketlerinde yavaşlama olur,
-Deride kaba bir görünüş olur,
-Hayvanların nefesleri aseton kokulu olabilir. -Kanda, sütte ve idrarda keteon madddeleri artar, -Ketoziste çok nadiren hayvan kaybı olur.