Sığır Süt Yemi
EZO
16.PR
Ambalaj
Fiziksel Şekli

% 16 Ham Protein 2500 kcal metabolik enerji içeren
düşük ve orta verimli süt sığırlarında kullanılan lezzetli ve vitaminli süt yemidir. 


 

KULLANIM ŞEKLİ

-EZO SÜT YEMİ’ne yeni başlanyor ise 12 gün alıştırılarak verilmeli.

-Günde en az 2 öğün verilmeli
-Kaliteli kaba yem ile birlikte verilmeli
-Günlük süt verimi 10-15 kg’a kadar olan sığırlarda sağım

dönemi boyunca kullanılır. -Su serbest olarak verilmeli

FAYDALARI

-Süt sığırlarının ihtiyaçlarına göre hazırlanmıştır. -Süt verimini ve süt yağını arttırıcı özelliktedir. -Ayrıca vitamin takviyesine gerek yoktur.
-Döl verimi üzerine olumlu etkileri vardır.

SÜT İNEKLERİNDE KABA YEM KULLANIMI

-En az 2-3 çeşit kaliteli kaba yem kullanılmalı. Yedirilen kaba yemlerin hepsinin su İçeriği yüksek olmalı.

-Küflenmiş kaba yem kullanılmamalı. 


 

DÖL VERİMİNDE BESLENMEYE BAĞLI FAKTÖRLER

-Enerji yetersizliği
-Protein fazlalığı (kanda aşırı azot) -Vücud kondüsyonunda azalma(zayıflık) -Vitamin ve mineral eksikliği

DÖL VERİMİNİ (gebe kalmayı) ETKİLEYEN FAKTÖRLER

-Ahır şartlarının kötü oluşu- Yetersiz beslenme -Tohumlama zamanının iyi tespit edilememesi -Kalitesiz sperma
-Rahim enfeksiyonları, Yumurtalık kistleri -Bulaşıcı hastalıklar