Düve Yemi
NAZLICAN
Ambalaj
Fiziksel Şekli

% 16 Ham Protein 2700 kcal enrjili bu ürün damızlık ve gebe düvelerin beslenmesinde kullanılır. 
 

DAMIZLIK DÜVELERİN BESLENMESİ

-6 aylık yaştan, doğuma kadar olan dönemi kapsar

-Dişi damızlık buzağılara 4 aylıkyaşa gelinceye ka dar, kötü kaliteli kaba yem verilmemelidir.

-Düvelerde meme gelişimi 4-9 aylık yaşlarda olur -Düveler normal şartlarda 9-11 aylıkken kızgınlık

göstermeye başlar. Eğer daha erken kızgınlık

gözterirse bu durum hatalı beslenmeden kaynaklanır. -Aylık olarak canlı ağırlık artışları takip edilmeli. Günlük

700-800 gr canlı ağırlık artışı sağlanmalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ

-NAZLICAN DÜVE YEM’i en az 2 öğünde verilmeli ve düveler 700-800 gr/gün canlı ağırlık artışı sağlayacak şekilde beslenmelidir.

-NAZLICAN DÜVE YEM’i verilmesine dişi buzağılar 150 günlük olduktan sonra başlanmalıdır.

-Doğuma 15 gün kala sonlandırılarak süt yemine geçilmelidir.

-Eğer düve yemine yeni başlıyorsanız, düveler 8-10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.

-Düvelerde, 12 aylık yaşa gelinceye kadar, günlük 6-8 kg mısır silajı, 3-4 kg kuru ot 3 kg NAZLICAN DÜVE YEMİ verilebilir. Aylık olarak canlı artışı takip edilmeli.

-Düveler 15-17 aylık yaşa ulaştıklarında tohumlama yapılmalıdır.

-Doğuma 15 gün kala OYALI süt yemine geçilmelidir. -Düveleri çok yoğun besleme programına almak doğru

değildir. Aşırı dengesiz beslenme döl tutmama problemlerine yol açar.

FAYDALARI

-Dengeli enerji ve protein yapısı ile sağlıklı gelişim sağlar -Uygun meme gelişimi sağlanmasına yardımcı olur -Döl verimini artırır
-Ayrıca vitamin ve mineral ilavesine gerek yoktur.