Kuzu Büyütme
SÜMBÜL
Ambalaj
Fiziksel Şekli

 Buyem kuzuların 8 – 18 hafta sonuna kadarki beslenmelerinde kullanılır. 
 

KULLANIM ŞEKLİ

-CİNBAŞ KUZU BAŞLANGIÇ YEM’inden SÜMBÜL KUZU BÜYÜTME YEM’ine alıştırılarak geçilmeli.

-Kaliteli kuru kaba yemle tüketilmeli.
-Günlük verilecek yem 2 – 3 defada verilir.
-Su serbest olarak verilmeli.
-Erken kesim yapılacaksa 13 – 14. haftalarda ÇAKIR

FAYDALARI

TOKLU YEM’ine geçilmeli.

-Hızlı canlı ağırlık artışı sağlar işkembenin gelişimini hızlan- dırır.
-Kaliteli et ve yapağı verimi sağlar ayrıca vitamin mineral takviyesine gerek yoktur.