Besi Yemi
LEBLEBİ
Ambalaj
Fiziksel Şekli

%14 Ham Protein, 2500 kcal metabolik enerji içeren bu ürün besi başlangıcından besi sonuna kadar kullanılabilecek besi yemidir. 

ULLANIM ŞEKLİ

-Besi yemi 1 hafta içinde yavaş yavaş alıştırılarak verilmelidir.

-Günde en az 2 öğün verilmelidir.
-Kaliteli kaba yemle hızlı canlı ağırlık artışı sağlar. -Su serbest olarak verilmelidir.
-C.A. oranına göre yemde artış orantılı olmalıdır.

FAYDALARI

-Sindirilebilirliği yüksek olduğundan hızlı canlı ağırlık artışı. -Yüksek Karkas Kalitesi ve Randıman artırıcı özellik -Vitamin mineral takviyesine gerek yoktur. 
 

BESİDE GENÇ HAYVAN KULLANMA- NIN FAYDALARI 

-Günlük canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma yüksektir.

-Genç hayvanlarda et yönlü canlı ağırlık artışı sağla nırken, yaşlı hayvanlarda ise yağ yönlü birikim sağ lanır.

-Genç hayvanlarda yağ kas arasına dağılır, yaşlılarda iç yağı olarak birikir kiloya dahil edilemez.

-Yemden yararlanmanın en yüksek olduğu dönem 1,5 yaşına kadar olan dönemdir. 
 

BESİDE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR

-Yaş ve canlı ağırlıklara göre gruplandırma yapılma lıdır.

-Besiye kaba yem ağırlıklı başlanmalı ve zamanla kaba yem azaltılarak kesif yem arttırılmalıdır.

-Belli aralıklarla ağırlıklı tespiti yapılmalıdır
-Küfsüz ve lezzetli kaba yemler yem tüketimini azaltır. 

 

-Besideki hayvanlar iştah ve sağlık yönünden kont rol edilmelidir.

-Su serbest olarak verilmelidir.
-Ahır sıcaklığı 15 – 20C olmalı 22C üstü sıcaklıkta

canlı ağırlık artışı düşer.
-Kapalı ahırlarda hayvan tımar edilmelidir. 

 

BESİ PERFORMANSINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Irk – Cinsiyet – Yaş – Kondisyon – Sağlık – Beslenme – Çevre