Kuru Dönem
YÜKLÜ
Ambalaj
Fiziksel Şekli

% 16 Ham Protein 2500 kcal enrjili bu ürün süt sığırlarının sütten kesiminden itibaren doğuma 15 gün kalana kadarki dönemde kullanılır. 

KULLANIM ŞEKLİ

-Süt ineklerinin kuruya ayrıldıkları anda doğuma 15 gün ka- lana kadar verilmelidir.
-Kuru dönem yemi en az 2 öğünde verilmelidir.
-Kaba yem olarak sadece saman kulllanılmalıdır.

-Su serbest olarak verilmelidir.

FAYDALARI

-Gebe sığırların ihtiyaçlarını dengeli bir şekilde karşıladığından;

-Süt Humması
-Ketozis
-Metritis
-Sonu atamama
-Döl verimi Problemlerini azaltır.

GEBE İNEKLER NDEN KURUYA ÇIKARTILIR?

-Anne karnındaki buzağının sağlıklı gelişimi için -Meme dokularını dinlendirmek için -Yıpranmış olan işkembeyi dinlendirmek için -Sonraki laktasyona süt verimini artırmak için 
 

KURU DÖNEM BESLENMESİ

-Kurudaki ineklerin rasyonlarında kesif yem az selüloz oranı yüksek kaba yemler verilmeli -Aşırıya kaçmadan tüm besin maddeleri gereksi- nimi karşılanmalıdır.

-Kurudaki ineklere verilecek yemler küflü ve kızış- mış olmamalı
-Kuru dönemin son iki haftasında hayvanın lak
- tasyon döneminde tüketeceği yemlerden oluşa- cak kesif yem verilmeye başlanır.

-Doğuma bir ay kala ineklere aşırı kalsiyum içeren yemler verilmemelidir. Aksi halde doğumla birlik- te süt humması oluşur. (Kuru yonca otu verilme- melidir.)

-Meme ödemi sorunlarının önüne geçmek için tuz ve sodyum içeren mineralleri sınırlandırmak gerekir.